WARUNKI ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH (ZGODA MARKETINGOWA)

Niniejszym określamy warunki, na jakich prosimy o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych, jak niżej:

Kto będzie uprawniony do przetwarzania danych na podstawie zgody w celach marketingowych: Na podstawie Państwa zgody dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez PARIS s.r.o. z siedzibą pod adresem Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1, Republika Czeska, wpisana do Rejestru Handlowego – Sąd Okręgowy w Pradze, sygnatura akt C 9792, numer identyfikacyjny IČ: 45278032 (dalej „Administrator danych osobowych”).

Jakie dane będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody: W celach marketingowych Administrator danych osobowych może za Państwa zgodą przetwarzać dane osobowe i inne dane dotyczące Państwa lub Państwa firmy („Dane”): imię, nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe oraz adres e-mail. Dane te zbierane są w różnym czasie i na różne sposoby, za pomocą których Administrator kontaktuje się z Państwem lub Państwa firmą w związku z działalnością, podczas rozmów, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem interaktywnych formularzy internetowych czy też listownie.

W jakim celu będą przetwarzane dane na podstawie udzielonej zgody: Dane mogą być przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, do oferowania produktów i usług przez Administratora Danych Osobowych oraz podmiotów współpracujących, również w formie elektronicznej a także w celu przetwarzania, analizy i profilowania marketingowego, personalizacji zamówień na potrzeby Państwa i Państwa firmy i podwyższenia jakości usług i produktów.

Jaki jest czas trwania zgody w celach marketingowych: Dane będą przetwarzane od momentu udzielenia zgody w celach marketingowych, (I) przez czas określony, tj. 5 lat; lub (II) do czasu cofnięcia takiej zgody.

Prawa przysługujące po udzieleniu zgody: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć bezpłatnie przesyłając korespondencję listem na adres Administratora danych osobowych lub e-mailem na adres rezervace@palaceapartments.cz. Odmowa lub cofnięcie zgody nie ma wpływu na wypełnienie danego stosunku umownego. W każdej chwili możecie Państwo zażądać dostępu, aktualizacji, edycji, poprawienia, usuwania lub przenoszenia przetwarzanych przez nas danych. Macie Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim przypadku należy wysłać swój wniosek do Administratora danych osobowych na adres e-mail rezervace@palaceapartments.cz. Przed przyznaniem dostępu lub wprowadzeniem poprawek, w celu ochrony Państwa prywatności, Administrator danych osobowych podejmie niezbędne kroki w celu zweryfikowania Państwa tożsamości. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że Administrator danych osobowych przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane naruszając zasady życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), macie Państwo prawo do wyjaśnienia i/lub sprostowania przez Administratora danych osobowych. Jako osoba fizyczna macie Państwo prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i wnieść o podjęcie działań w celu usunięcia naruszeń obowiązków Administratora danych osobowych.