PODMÍNKY SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY (MARKETINGOVÝ SOUHLAS)

Tímto uvádíme podmínky, za nichž žádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to za následujících podmínek:

Kdo bude oprávněn zpracovávat údaje na základě souhlasu pro marketingové účely: Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být údaje zpracovávány společností PARIS s.r.o. se sídlem Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, spisová značka C 9792, IČ: 45278032 (dále jen „Správce osobních údajů“).

Jaké údaje budou na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány: Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely může Správce osobních údajů zpracovávat osobní a jiné údaje týkající se vás či vaší společnosti (dále jen „Údaje“): jméno, příjmení, název společnosti, kontaktní informace a emailovou adresu. Tyto údaje jsou shromažďovány v různé době a různými způsoby, kterými Správce údajů v souvislosti se svou činností přicházejí do kontaktu s vámi nebo vaší společností, a to během osobních rozhovorů, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím interaktivních on-line formulářů a dopisem.

Za jakým účelem budou údaje na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány: Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být Údaje Správcem osobních údajů zpracovávány za účelem nabídky produktů a služeb ze strany Správce osobních údajů a spolupracujících třetích stran, případně také prostřednictvím elektronických kanálů, a dále za účelem marketingového zpracování, analýzy a profilování, s cílem upravit na míru objednávku dle vašich potřeb či potřeb vaší společnosti a zvýšit kvalitu daných služeb a produkt

Jaká je doba trvání souhlasu pro marketingové účely: Údaje budou zpracovávány od okamžiku, kdy je souhlas pro marketingové účely udělen, (I) na dobu určitou, a to 5 let; nebo (II) do doby odvolání daného souhlasu.

Vaše práva plynoucí ze souhlasů: Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a máte právo jej kdykoli odvolat. Odvolání je možné provést bezplatně v písemné podobě, dopisem adresovaným Správci osobních údajů nebo e-mailem na rezervace@palaceapartments.cz. Odmítnutí či odvolání souhlasu nemá žádný dopad na výkon daného smluvního vztahu. Jste oprávněni kdykoli požadovat přístup k vašim údajům, které zpracováváme, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo přenesení. Dále máte právo žádat o omezení zpracování a vznést proti zpracování námitku. V takovém případě můžete svou žádost směřovat na  Správce osobních údajů na e-mail rezervace@palaceapartments.cz. Za účelem ochrany vašeho soukromí Správce osobních údajů přijme nezbytná opatření k ověření vaší totožnosti před poskytnutím přístupu či provedením oprav. Pokud se domníváte, že Správce osobních údajů zpracovává, nebo by mohl zpracovávat jakékoli vaše údaje v rozporu s pravidly soukromého a osobního života, případně v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), máte právo požadovat vysvětlení a/nebo nápravu dané situace u  Správce osobních údajů. Bez ohledu na tuto skutečnost jste jako fyzická osoba oprávněni kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat, aby přijal kroky ve věci nápravy jakýchkoli porušení povinností Správce osobních údajů.